Over de Katalysator

Er zijn erg veel verhalen, waarheden en onwaarheden over een katalysator. En ding is in elk geval zeker; als de kat wordt weggehaald en vervangen door een pijp zal dat voertuig niet alleen veel meer, maar vooral een veel scherper geluid produceren. Dit geluid komt dan meestal niet alleen achter uit de uitlaatpijp, maar ook tussen de voorstoelen van onder de auto naar boven.Dit is op te lossen door toepassing van een dempertje op de originele plaats van de kat.

KAT VERPLICHTINGEN

Geel kenteken:

Algemeen gesteld is de kat bij benzine en lpg wagens NIET VERPLICHT tot het eind van 1992. Wl is het zo dat een auto met U-9 aanduiding op het kenteken STATIONAIR een koolmonoxide percentage beneden een half procent moet hebben. Een viergastest is niet nodig! Bij de wagens met een K-6 aanduiding ligt de verplichting voor het CO pecentage beneden de 1.5procent, wat in de praktijk vrij goed te realiseren is. Om beneden een half procent CO te komen is met lpg als brandstof in het algemeen geen probleem. Op benzine is dit lage percentage vaak wat moeilijker te bereiken.

RENDEMENT:

Het rendement qua koppel en vermogen bij het verwijderen van de kat is vooral bij de eerste generatie - met K-6 aangeduid - bijzonder groot.Ook de tweede generatie - met U-9 aangeduid - geeft meer vermogen bij het verwijderen van de kat. Immers ook hier "ademt" de motor makkelijker en zal dus meer presteren.

UITZONDERINGEN:

GEBLAZEN MOTOREN zoals bijvoorbeeld een G-60 zullen zonder een kat alleen meer rendement geven als ook het motormanagement wordt aangepast. Door minder weerstand in de uitlaat krijgt deze motor een veel betere spoeling en moet daardoor een andere brandstofdosering hebben.

TURBOMOTOREN zijn juist heel "dankbaar" voor een betere mogelijkheid tot meer ademhaling. Door een uitlaat met minder weerstand - dus zonder kat en / of door grotere pijpdiameters en dempers zonder tegendruk - zal deze motor vl beter presteren. Goed praktijkvoorbeeld is de Impreza die alleen al door het weghalen van de tweede kat nogal wat beter z'n "best doet". Insiders hebben ons in het oor gefluisterd dat deze wagen met alleen de allereerste kat zelfs al door de viergastest komt

KAT VERPLICHTINGEN BIJ EEN DIESEL:

De kat is bij een diesel of een turbodiesel NIET VERPLICHT, zolang de wagen maar door de roettest komt. De gewone atmosferische diesel zal zonder kat weinig beter lopen. Daarentegen levert de turbodiesel zonder de kat over het algemeen nogal wat MEER TREKKRACHT (koppel) en meer vermogen (pk's). Ook zal de wagen minder roet uitstoten doordat de turbo - nu zonder tegendruk - vroeger oppakt n meer lucht in de motor perst. Eigenlijk is bij de turbodiesel een goede uitlaat de ideale basis voor tuning. Immers met een betere turbodruk - en dus meer lucht - zal de motor ook weer meer brandstof aankunnen, dus een nog beter RENDEMENT opleveren.

KAT VERPLICHTINGEN GRIJS KENTEKEN:

Bij een auto met grijs kenteken met een een benzine- of lpgmotor met een maximum gewicht van 3500 kg is de kat verplicht vanaf begin 1998.

Voor dieselverplichtingen n rendement zie geel kenteken.

NOTE:
Dit artikel is geschreven naar ons allerbeste weten.Het valt niet mee om een ingewikkeld APK-boek - geschreven door ambtenaren - om te zetten in normaal leesbare taal.U kunt ons dan ook niet aansprakelijk stellen voor eventuele fouten of hier rechten aan ontlenen.